Klachten en geschillen

Klachten
Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir voor een klachtenfunctionaris en bij Geschillen instantie Stichting Zorggeschil voor de geschillencommissie.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.nvst.nl .